Datum van inwerkingtreding van Privacy Policy : 02/04/2019
Versie: 1.0

Contact Informatie

Organimal BV
Nassaulaan 43a
9717CH Groningen
Nederland

Tel: 06-43 588 571 (ma-vr 08:30-17:00)
Email: info@organimal.nl

Het Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 75180189
BTW-nummer: NL8601.72.430.B01

Dit document regelt het privacy beleid van onze website Organimal.nl. Organimal.nl maakt onderdeel uit van Organimal BV

 

Data Bescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw persoonlijke informatie niet wettelijk verplicht, noch contractueel vereist, noch vereist om een contract te sluiten. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken en het niet verstrekken van persoonlijke gegevens heeft geen verdere gevolgen. Dit geldt alleen voor zover bij de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt.

“Persoonlijke informatie” betekent alle persoonlijk identificeerbare informatie (PII) of gevoelige persoonlijke informatie (GPI).

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je domeinnaam en niet je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij je e-mailadres als je dit aan ons communiceert.

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Daarnaast slaan wij je persoonsgegevens op voor de correcte afhandeling van je bestelling. Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte pagina’s en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om de inhoud van onze website te verbeteren.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Uw rechten

Wanneer u onze website gebruikt en persoonlijke informatie aan ons verstrekt, kunt u bepaalde rechten hebben op grond van de algemene verordening inzake gegevensbescherming en andere wetten. Afhankelijk van de wettelijke basis voor de verwerking van uw bestelling, kunt u sommige of enkele van de volgende rechten hebben:

Het recht op informatie

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen en over de wijze waarop wij deze verwerken.

Het recht op toegang

U heeft het recht om bevestiging te krijgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt en u heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens. U heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens door het invullen van het formulier voor toegang tot uw persoonlijke gegevens: Persoonlijke Data Toegang

Het recht om te corrigeren

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt uw persoonlijke gegevens laten corrigeren door het invullen van het formulier voor gegevenscorrectie: Data Rectificatie

Het recht om te verwijderen

U heeft het recht om de verwijdering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen als er voor ons geen dwingende reden is om deze te blijven verwerken. U kunt uw persoonlijke gegevens laten verwijderen door het formulier in te vullen: Vergeet Mij

Het recht om verwerking tegen te gaan

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te ‘blokkeren’ of te beperken. Wanneer uw persoonlijke informatie beperkt is, mogen wij uw gegevens opslaan, maar niet verder verwerken.

Het recht om data bij te houden

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt op te vragen en op te vragen en voor uw eigen doeleinden te gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens binnen 30 dagen na uw verzoek aan u verstrekken. Om uw persoonlijke informatie op te vragen, kunt u contact met ons opnemen via het Data Toegang Formulier: Persoonlijke Data Toegang

Het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om de volgende redenen:

  • verwerking was gebaseerd op legitieme belangen of de uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening van een taak van openbaar gezag (met inbegrip van het opstellen van profielen)
  • Direct marketing (inclusief profilering)
  • Verwerking voor wetenschappelijk/historisch onderzoek en statistische doeleinden
  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die ook voor u belangrijke gevolgen heeft.

Een klacht indienen bij de autoriteiten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten als uw informatie niet is verwerkt in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming. Als de toezichthoudende autoriteiten uw klacht niet naar behoren behandelen, heeft u mogelijk recht op een rechtsmiddel.

Voor meer informatie over uw rechten op grond van de wet, bezoek de Gids bij de algemene verordening inzake gegevensbescherming.

 

Informatie die we verzamelen

Onze wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op toestemming.

Persoonsgegevens

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Organimal acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • jou eerst expliciet toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Organimal BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel Organimal.nl. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, naw-gegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

 

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven

Ongeacht het contract gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden om u nieuwsbrieven toe te sturen, indien u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) van het GDPR met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd, tot uw herroeping. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan uit de mailinglist verwijderd.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de verwerking van uw bestelling. Een overdracht aan andere derden vindt niet plaats.

Gebruik van betaalmogelijkheden

Op alle PayPal transacties is de PayPal Privacy Policy van toepassimg.

Op alle Giropay transacties is de Giropay Privacy Policy van toepassing.

Op alle Klarna transacties is de Klarna Privacy Policy van toepassing.

 

Cookie Beleid

Hoe gebruiken we cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje gegevens of een tekstbestand dat wordt gedownload naar uw computer of mobiele apparaat wanneer u bepaalde websites bezoekt. Cookies kunnen tekst bevatten die kan worden gelezen door de webserver die de cookie aan u heeft geleverd. De tekst in de cookie bestaat over het algemeen uit een opeenvolging van letters en cijfers die uw computer of mobiele apparaat uniek identificeert; het kan ook andere informatie bevatten.

Door akkoord te gaan met ons gebruik van cookies, geeft u ons en derden waarmee wij samenwerken toestemming om sommige of alle hieronder beschreven cookies op uw computer te plaatsen, op te slaan en te openen.

Strikt noodzakelijke Cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website, zoals het weergeven van de inhoud, het inloggen, het valideren van uw sessie, het reageren op uw verzoek om diensten en andere functies. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u deze cookies echter uitschakelt, kunt u mogelijk niet of niet correct toegang krijgen tot de functies van onze website.

Performance Cookies

Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van de website, zoals bezochte pagina’s, verkeersbronnen, interesses van gebruikers, content management en andere statistieken op de website.

Functionele Cookies

Deze cookies stellen de website in staat om de keuzes van een gebruiker – zoals zijn taal, gebruikersnaam en andere persoonlijke keuzes – te onthouden tijdens het gebruik van de website. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren, zoals een gebruiker een blogbericht laten maken, naar audio laten luisteren of video’s bekijken op de website.

Media Cookies

Deze cookies kunnen worden gebruikt om de prestaties van een website te verbeteren en bieden speciale functies en inhoud. Ze kunnen worden geplaatst door derden die diensten aan ons of door ons bedrijf leveren.

Reclame of Targeting Cookies

Deze cookies worden meestal geplaatst en gebruikt door reclamebedrijven om een profiel te ontwikkelen van uw zoek interesses en advertenties op andere websites die gerelateerd zijn aan uw interesses te dienen. U zult minder reclame zien als u deze cookies uitschakelt.

Sessie Cookies

Deze cookies stellen websites in staat om de acties van een gebruiker tijdens een browsersessie te linken. Ze kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals het onthouden van wat een gebruiker in zijn winkelwagentje heeft gestopt terwijl hij een website bezoekt. Sessiecookies zorgen er ook voor dat gebruikers worden herkend wanneer ze door een website navigeren, zodat alle wijzigingen die ze aanbrengen van pagina tot pagina worden onthouden. Sessiecookies verlopen na een browsersessie; ze worden dus niet langdurig opgeslagen.

Permanente Cookies

Deze cookies worden opgeslagen op het apparaat van een gebruiker tussen browsersessies door, zodat de voorkeuren of acties van de gebruiker op een site (of, in sommige gevallen, op verschillende sites) kunnen worden onthouden. Permanente cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder het onthouden van de keuzes en voorkeuren van gebruikers bij het gebruik van een website of